Se alla

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer

ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Finspång

27 juni 2022

Miljö och klimat

Natur- och kulturupplevelser är centrala för folkhälsan och den sociala hållbarheten. Naturen ska vara en grund för upplevelser och lärande, en källa till rekreation…

  • 27 juni 2022

    Landsbygd

    Finspångs kommun har en fantastisk landsbygd, vi lyfter den i många sammanhang med sin vackra natur och många sjöar. Vi vill ta vara på…

  • 27 juni 2022

    Samhällsplanering och bostadsbyggande

    Tillväxtmålet 30 000 innevånare år 2035 ställer stora krav på ett handlingskraftigt utvecklingsarbete. Vi behöver gå från planering till verkställighet när det gäller tomter,…

Liberalerna i Östergötlands län